0905 645 333

Š. Závodníka č. 494/24, 971 01 Prievidza

{"container_class":"u-dropdown-icon u-menu u-menu-dropdown u-offcanvas u-menu-1","menu_class":"u-nav u-unstyled u-nav-1","item_class":"u-nav-item","link_class":"u-button-style u-nav-link u-text-active-custom-color-3 u-text-grey-60 u-text-hover-custom-color-4","link_style":"padding: 10px 20px;","submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-nav-2","submenu_item_class":"u-nav-item","submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link u-white","submenu_link_style":"","r_menu_class":"u-align-center u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-nav-4","r_item_class":"u-nav-item","r_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_link_style":"","r_submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-nav-5","r_submenu_item_class":"u-nav-item","r_submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_submenu_link_style":"","theme_location":"primary-navigation-1","menuInfo":{"id":"primary-navigation-1","name":"Primary Navigation"},"is_mega_menu":false,"mega_menu":{}}

Oficiálne sídlo – pracovisko Š. Závodníka 494/24 Prievidza

V Centre pre deti a rodiny Prievidza, Š. Závodníka 494/24 sa nachádza špecializovaná samostatná skupina pre deti s kombinovaným zdravotným postihnutím...

Centrum podpory profesionálnych náhradných rodín - CPPR – Koncová 364/36 Prievidza

Profesionálny náhradný rodič (ďalej PNR) osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivosť o dieťa v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu...

Pracoviská v Handlovej

Centrum pre deti a rodiny Prievidza má v Handlovej dve pracoviská. Hlavná budova s dvoma samostatne usporiadanými skupinami pre 16 detí je mimo centra mesta Handlová a rodinný dom s jednou samostatne usporiadanou skupinou pre 9 detí sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici...

Pracovisko Veľké Uherce

Dňom 31.8.2015 sa ukončila prevádzka pracoviska Veľké Uherce...

Samostatná skupina MD -
2 izbový a 4 izbový byt

Centrum pre deti a rodiny zakúpil v roku  2015  4 – izbový byt na sídlisku Necpaly v Prievidzi...

Ekonomický úsek + sociálny pracovník pre MD – 2 izbový byt

Centrum pre deti a rodiny zakúpil v roku  2015  2 – izbový byt na sídlisku Necpaly v Prievidzi...