Oficiálne sídlo – pracovisko Š. Závodníka 494/24 Prievidza

V Centre pre deti a rodiny Prievidza, Š. Závodníka 494/24 sa nachádza špecializovaná samostatná skupina pre deti s kombinovaným zdravotným postihnutím...

Centrum podpory profesionálnych náhradných rodín - CPPR – Koncová 364/36 Prievidza

Profesionálny náhradný rodič (ďalej PNR) osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivosť o dieťa v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu...

Pracoviská Handlová

Centrum pre deti a rodiny Prievidza má v Handlovej dve pracoviská. Hlavná budova s dvoma samostatne usporiadanými skupinami pre 16 detí je mimo centra mesta Handlová a rodinný dom s jednou samostatne usporiadanou skupinou pre 9 detí sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici...

Pracovisko Veľké Uherce

Dňom 31.8.2015 sa ukončila prevádzka pracoviska Veľké Uherce...

Samostatná skupina MD – 2 izbový a 4 izbový byt

Centrum pre deti a rodiny zakúpil v roku  2015  4 – izbový byt na sídlisku Necpaly v Prievidzi...

Ekonomický úsek + sociálny pracovník pre MD – 2 izbový byt

Centrum pre deti a rodiny zakúpil v roku  2015  2 – izbový byt na sídlisku Necpaly v Prievidzi...