0905 645 333

Š. Závodníka č. 494/24, 971 01 Prievidza

Aktuálne voľné pracovné miesta

Psychológ NP DEI III - terénny / ambulantný

Kto je profesionálny náhradný rodič a ako sa ním stať

Odborná príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Realizácia  odbornej prípravy v CDR Prievidza je plánovaná v termíne 31.07.2020 - 02.09.2020.

Podmienkou na realizáciu odbornej prípravy je prihlásenie minimálne troch záujemcov.

Žiadosť o prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo
je potrebné zaslať elektronicky na cdr.prievidza@cdrpd.sk alebo na adresu Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidzda do 15.07.2020.

Rozsah, zámer, ciele a obsah odbornej prípravy
Bližšie informácie o profesionálnom náhradnom rodičovstve získate na tel č. +421 46 542 00 37