0905 645 333

Š. Závodníka č. 494/24, 971 01 Prievidza

Aktuálne voľné pracovné miesta

Kto je profesionálny náhradný rodič a ako sa ním stať

Odborná príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Termín realizácie odbornej prípravy v CDR Prievidza bude naplánovaný po doručení minimálneho počtu žiadostí.

Podmienkou na realizáciu odbornej prípravy je prihlásenie minimálne štyroch záujemcov.

Žiadosť o prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo
je potrebné zaslať elektronicky na cdr.prievidza@cdrpd.sk alebo na adresu Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidzda.

Rozsah, zámer, ciele a obsah odbornej prípravy
Bližšie informácie o profesionálnom náhradnom rodičovstve získate na tel č. +421 46 542 00 37