0905 645 333

Š. Závodníka č. 494/24, 971 01 Prievidza

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Š. Závodníka 494/24

971 01  Prievidza

tel. č.:  +421 46 543 01 77

CDR Prievidza:  cdr.prievidza@cdrpd.sk

CPPR Prievidza:  cppr@cdrpd.sk

Pracoviská Centra pre deti a rodiny Prievidza: 

a) Pracovisko Prievidza, Š. Závodníka 494/24,  971 01  Prievidza
tel. č.:  +421 46 543 01 77 
e-mai: dedzavodnik@gmail.com

b) Pracovisko Prievidza, Koncová 364/36, 971 01  Prievidza
tel. č.: +421 46 542 00 37
e-mail: cppr@cdrpd.sk, riaditel.prievidza@ded.gov.sk

c) Pracovisko Prievidza, Dúbravská 8/21, 971 01 Prievidza
tel. č.: +421 46 243 30 01
e-mail: cdr.prievidza@cdrpd.sk

d) Pracovisko Prievidza Dúbravská 8/20, 971 01 Prievidza 

e) Pracovisko Handlová, 29. Augusta 61, 972 51 Handlová
tel. č.:  +421 46 547 56 76
e-mail: dedhandlova@stonline.sk 

f) Pracovisko Prievidza, G. Švéniho 2662/3H, 971 01 Prievidza
tel. č.:  +421 46 542 45 47
e-mail: cdr.ambulancia@cdrpd.sk