0905 645 333

Š. Závodníka č. 494/24, 971 01 Prievidza

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Š. Závodníka 494/24

971 01  Prievidza

tel. č.:  +421 46 543 01 77

CDR Prievidza:  cdr.prievidza@cdrpd.sk

CPPR Prievidza:  cppr@cdrpd.sk

Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Smatana
tel. č: +421 905 645 333
e-mail: riaditel.prievidza@ded.gov.sk

Pracoviská Centra pre deti a rodiny Prievidza: 

a) Špecializovaná samostatne usporiadaná skupina
Pracovisko Prievidza, Š. Závodníka 494/24,  971 01  Prievidza
tel. č.:  +421 46 543 01 77 
e-mai: cdr.zavodnik@cdrpd.sk
 
b) Centrum podpory profesionálnych náhradných rodín 
Pracovisko Prievidza, Koncová 364/36, 971 01  Prievidza
tel. č.: +421 46 542 00 37
e-mail: cppr@cdrpd.sk, riaditel.prievidza@ded.gov.sk
 
c) Ekonomicko - prevádzkový úsek
Pracovisko Prievidza, Dúbravská 8/21, 971 01 Prievidza
tel. č.: +421 46 243 30 01
e-mail: cdr.prievidza@cdrpd.sk
 
d) Samostatne usporiadaná skupina pre mladých dospelých 
Pracovisko Prievidza Dúbravská 8/20, 971 01 Prievidza 
tel. č.: +421 46 243 30 01
e-mail: cdr.socmd@cdrpd.sk 

e) Samostatne usporiadaná skupina pre mladých dospelých
Pracovisko M. Rázusa 21/10, 971 01 Prievidza
tel. č.: +421 46 243 30 01
e-mail: cdr.socmd@cdrpd.sk

 f) Ambulantná a terénna práca
Pracovisko Prievidza, G. Švéniho 2662/3H, 971 01 Prievidza
tel. č.:  +421 46 542 48 47
e-mail: cdr.ambulancia@cdrpd.sk

g) Pracovisko Handlová, 29. Augusta 61, 972 51 Handlová
tel. č.:  +421 46 547 56 76
e-mail: cdr.handlova@cdrpd.sk