Krízový plán - Plán opatrení na riešenie krízovej situácie vyvolanej pandémiou COVID-19.