0905 645 333

Š. Závodníka č. 494/24, 971 01 Prievidza

{"container_class":"u-dropdown-icon u-menu u-menu-dropdown u-offcanvas u-menu-1","menu_class":"u-nav u-unstyled u-nav-1","item_class":"u-nav-item","link_class":"u-button-style u-nav-link u-text-active-custom-color-3 u-text-grey-60 u-text-hover-custom-color-4","link_style":"padding: 10px 20px;","submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-nav-2","submenu_item_class":"u-nav-item","submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link u-white","submenu_link_style":"","r_menu_class":"u-align-center u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-nav-4","r_item_class":"u-nav-item","r_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_link_style":"","r_submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-nav-5","r_submenu_item_class":"u-nav-item","r_submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_submenu_link_style":"","theme_location":"primary-navigation-1","menuInfo":{"id":"primary-navigation-1","name":"Primary Navigation"},"is_mega_menu":false,"mega_menu":{}}

POMOC

Darovací účet

SK07 8180 0000 0070 0041 8660

Centrum pre deti a rodiny Prievidza úprimne príjme pomoc od ľudí, ktorí majú možnosť a chuť nás podporiť.
ĎAKUJEME !

Sponzori: