0905 645 333

Š. Závodníka č. 494/24, 971 01 Prievidza

POMOC

Darovací účet

SK07 8180 0000 0070 0041 8660

Centrum pre deti a rodiny Prievidza úprimne príjme pomoc od ľudí, ktorí majú možnosť a chuť nás podporiť.
ĎAKUJEME !