Faktúry a objednávky 
Zmluvy 

V zmysle ustanovení § 8d ods. 6 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa od 01. 07. 2015 uskutočňuje ponukové konanie prebytočného majetku štátu, ponuka dočasne prebytočného majetku štátu na nájom (bez inzerátu) prostredníctvom Registra OPK.

Ponuka prebytočného majetku štátu