0905 645 333

Š. Závodníka č. 494/24, 971 01 Prievidza