0905 645 333

Š. Závodníka č. 494/24, 971 01 Prievidza

Program centra pre deti a rodiny nájdete  tu.
Podprogramy centra pre deti a rodiny nájdete  tu.