0905 645 333

Š. Závodníka č. 494/24, 971 01 Prievidza

Zodpovedná osoba za vykonanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov: 
https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/34057773/sk/zakladne-informacie
Bližšie informácie a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 25.05.2018 nájdete tu.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 nájdete tu.